Članovi Saveta za obrazovanje i sport prihvatili su na današnjoj sednici većinom glasova Predlog odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Novog Sada i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici Saveta, većinom glasova prihvaćeni su i Predlog odluke o zaduživanju putem kredita Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad i Predlog odluke o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u trajni ulog Grada Novog Sada u kapital Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad.

Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.