Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatran je i većinom glasova prihvaćen Predlog odluke o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u trajni ulog Grada Novog Sada u kapital Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad.

Kako je na sednici obrazloženo, Planom poslovne i finansijske konsolidacije JP „Sportski i poslovni centar Vojvodina“, kao jedna od mera finansijske konsolidacije preduzeća, predviđena je konverzija potraživanja Grada Novog Sada u trajni ulog Grada Novog Sada u kapital JP „Sportski i poslovni centar Vojvodina“. Predlogom odluke, a u cilju stabilizacije finansijske pozicije i omogućavanja nesmetanog poslovanja JP „Sportski i poslovni centar Vojvodina“, Skupština Grada Novog Sada je saglasna da se, potraživanje Grada Novog Sada, javnog preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad, prema JP „Sportski i poslovni centar Vojvodina“, utvrđena na dan 31. decembar 2018. godine sa obračunatom kamatom, konvertuju u trajni ulog Grada Novog Sada u kapital JP „Sportski i poslovni centar Vojvodina“, u skladu sa merama predviđenim Planom poslovne i finansijske konsolidacije ovog javnog preduzeća.

Takođe, kako je dalje rečeno, Predlogom odluke utvrđen je i ukupan iznos potraživanja Grada Novog Sada, JKP „Novosadska toplana“, JKP „Vodovod i kanalizacija“, JKP „Čistoća“, JGSP „Novi Sad“, Novi Sad, JKP za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“, prema JP „Sportski i poslovni centar Vojvodina“, kao i pojedinačni iznosi ovih potraživanja.