Članovi Saveta za obrazovanje i sport na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Godišnji izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad, za period od januara do decembra 2018. godine i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema Godišnjem izveštaju, u okviru investicionih aktivnosti JP “Sportski i poslovni centar Vojvodina” za prethodnu godinu, realizovani su građevinsko zanatski radovi na adaptaciji mokrih čvorova i garderobe na otvorenim bazenima SC “Sajmište”, potom radovi na investicionom održavanju svlačionica borilačkih i stonoteniskih dvorana i radovi na investicionom održavanju toaleta u svrhu usklađivanja sa pravilnikom o tehničkim standardima pristupačnosti, odnosno prilagođavanja potrebama osoba sa invaliditetom. U okviru investicionih aktivnosti, prema Godišnjem izveštaju, realizovani su i elektro radovi, odnosno ugradnja sistema naplate karata i kontrole pristupa na zatvorenim bazenima i ledenoj dvorani objekta JP “Sportski i poslovni centar Vojvodina” i otvorenim bazenima SC “Sajmište”, kao i rekonstrukcija vatrodojavnog sistema, a u okviru investicionih aktivnosti nabavljena je i oprema: četiri pokretne košarkaške konstrukcije i univerzalni semaforski sistem.

Za realizaciju investicionih aktivnosti izdvojeno je 40.125.483,50 dinara sa PDV-om, najvećim delom kroz kapitalne subvencije iz Budžeta Grada Novog Sada za 2018. godinu, a jednim delom i kroz subvencije iz Budžeta AP Vojvodine za prošlu godinu.