Danas je održana XLVIII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Statut Grada Novog Sada

2. Plan detaljne regulacije dela Salajke u Novom Sadu

3. Plan detaljne regulacije Bukovačkog platoa u Petrovaradinu

4. Plan detaljne regulacije sportskog centra u Petrovaradinu

5. Plan detaljne regulacije sportskog centra u Futogu

6. Odluka o izradi plana detaljne regulacije Državnog puta IB-12 od petlje „Kać“ do granice KO Kać

7. Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora za poslovanje u blokovima br. 29 i 30 u istočnom delu naseljenog mesta, severno od Državnog puta IIA–129 za Titel, u Budisavi

8. Odluka o izradi plana detaljne regulacije radne zone u bloku broj 91 u Kaću

9. Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora za poslovanje u bloku 1 u severnom delu Bukovca

10. Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Novog Sada

11. Odluka o taksi prevozu na teritoriji Grada Novog Sada

12. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ustanovama kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad

13. Odluka o postavljanju biste Tarasa Ševčenka u Novom Sadu

14. Odluka o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2019. godinu

15. Odluka o izmeni Odluke o Programu aktivnosti na izgradnji Regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2019. godini

16. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2019. godinu

17. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu

18. Odluka o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu Društva za prevenciju invalidnosti i radno osposobljavanje invalida „Zaštitna radionica“ d.o.o. Beograd

19. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Javnom komunalnom preduzeću za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“, Novi Sad

20. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Urbanizam“, Zavod za urbanizam Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog preduzeća „Urbanizam“, Zavod za urbanizam Novi Sad

21. Rešenje o ostavci Nenada Benovića na funkciju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina“ Novi Sad, Novi Sad

22. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad

23. Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Tela za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije Grada Novog Sada

24. Godišnji izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za period od januara do decembra 2018. godine

25. Izveštaj Zaštitnika građana Grada Novog Sada za 2018. godinu

26. Izveštaj o radu Pravobranilaštva Grada Novog Sada za 2018. godinu

27. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Petefi Šandor“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jožef Atila“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o razrešenju direktora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i člana Upravnog odbora „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin