Na današnjoj redovnoj sednici Komisije za predstavke i predloge građani su imali priliku da iznesu svoje predstavke, a podneta je i jedna građanska inicijativa.

Grupa građana, koju čine učenici trećeg razreda Gimnazije „Živorad Janković“, predali su Komisiji svoju inicijativu pod nazivom „Česme ponovo u centru i parkovima grada Novog Sada“. Kako su istakli u svom obrazloženju, cilj je izgradnja česmi na prometnim mestima i mestima povećane fizičke aktivnosti na teritoriji grada. Prema njihovim rečima, pružajući građanima svežu, besplatnu i bakterijski ispravnu vodu, rešiće se problem žeđi građana tokom vrućih letnjih dana, a česme će i ulepšavati grad. S obzirom da je Novi Sad Omladinska prestonica Evrope, prihvatanjem ove inicijative, Grad bi pokazao da podržava mlade i njihove inicijative – naveli su dalje u obrazloženju.

Predstavnica Skupštine stanara iz Ulice Modene broj 1 – Tanurdžićeve palate, predložila je da im Grad pomogne u sređivanju spoljašnjeg izgleda njihove zgrade, jer, kako je naglasila, poslednji put je okrečena pre 40 godina. Takođe je postavila pitanje zbog čega Zavod za zaštitu spomenika kulture ne reaguje na nesavesno postavljanje raznobojnih roletni, što narušava eksterijer ove građevine pod zaštitom.

Upravnik zgrade u Dunavskoj ulici broj 23 obratio se Komisiji zbog problema u pasažu te zgrade gde su, kako je rekao, behaton kocke polomljene, na pojedinim mestima i potpuno propale, pa je kretanje veoma otežano i nebezbedno. To je naročito izraženo noću, jer u čitavom pasažu ne postoji osvetljenje. Prema njegovim rečima, to je sam centar grada i što pre treba preduzeti mere da se otklone ti nedostaci.

U Ulici Stevana Momčilovića građanima problem pravi visoko drvo jablana. Kako su naglasili, to drvo je više od pet spratova, a najveći problem je korenje koje je probilo u kanalizacioni sistem, pa često dolazi do zagušenja kanalizacije.

Komisija je donela zaključak da se svi predlozi i predstavke upute nadležnim institucijama, kako bi ih razmotrili i u što kraćem roku odgovorili. Na sednici su razmatrani i pristigli odgovori na ranije podnete predstavke, koji će biti prosleđeni na kućne adrese sugrađana.