Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog plana generalne regulacije Limana sa Univerzitetskim centrom u Novom Sadu i uptuli ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje, potom Predlog plana detaljne regulacije Adica u Novom Sadu i Predlog plana detaljne regulacije severozapadne zone Sadova u Petrovaradinu.

Na današnjoj sednici, većinom glasova Savet je prihvatio Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternika (lokalitet kružne raskrsnice na ukrštanju Ulice Nova I i Novosadskog puta), potom Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Stevana Doronjskog), Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (usklađivanje zaštitne zone dalekovoda sa propisima), Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet na Bulevaru Evrope između ulica Laze Nančića i Servo Mihalja), Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu (lokalitet na uglu ulica Futoške i Mikole Kočiša), Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet na uglu Partizanske ulice i Sentandrejskog puta), Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije Malog Limana u Novom Sadu (lokalitet u Radničkoj ulici broj 25) i Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kać (lokaliteti uz Državni put IB-21 i dr.).

Većinom glasova Saveta prihvaćeni su i Predlog odluke o izradi Plana generalne regulacije područja novog gradskog centra između ulica Vojvode Bojovića, Dimitrija Avramovića, Slovačke, Valentina Vodnika i Jovana Subotića u Novom Sadu, Predlog odluke o izradi plana generalne regulacije prostora u zapadnom delu grada na području Telepa u Novom Sadu, Predlog odluke o izradi plana generalne regulacije Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu i Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije dela radne zone Sever IV severno od infrastrukturnog koridora u Novom Sadu.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog (lokalitet Bangladeš), Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu (lokalitet Poliklinike, u okviru Kliničkog centra Vojvodine), Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci (lokalitet SPC na potesu Klisa i dr.), Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu u severnom delu grada, duž puteva M-7 i E-75 u Novom Sadu (lokalitet severno od Industrijske ulice i istočno od Državnog puta IB-12 (M-7), kao i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Malog Limana u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Maksima Gorkog broj 49).

Savet je većino glasova prihvatio i Predlog odluke o minimalnoj visini iznosa o tekućem održavanju zgrada i minimalnoj visini iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji Grada Novog Sada, kao i Godišnji izveštaj o radu Stambene agencije Grada Novog Sada za 2018. godinu.

Prihvaćeni predlozi naći će se pred odbornicima i odbornicama na narednoj sednici Skupštine grada.