Članovi Saveta za javni red i mir i bezbednost na današnjoj sednici prihvatili su Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2018. godinu i uputili ga Skupštini grada na razmatranje.

Prema pomenutom Izveštaju, Programom je obuhvaćena nabavka vatrogasne opreme i to nastavak realizacije iz 2017. godine, potom nabavka specijalizovanog vozila za prevoz ljudstva i opreme specijajalističkih timova, takođe nastavak realizacije iz 2017. godine i nabavka navalnog vatrogasnog vozila. Sredstva za realizaciju Programa obezbeđena su u prošlogodišnjem budžetu Grada Novog Sada u iznosu od 9.827.402 dinara, a Program je realizovala Gradske uprava za komunalne poslove.

O prihvaćeni Izveštaju raspravljaće odbornici i odbornice na narednoj sednici Skuštine Grada Novog Sada, zakazanoj za petak, 10. maja.