Članovi Saveta za kulturu na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2019. godinu i uputili ga Skupštini grada na razmatranje.

Na današnjoj sednici većinom glasova prihvaćeni su i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za ovu godinu, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama ovogodišnjeg Programa rada “Novosadskog pozorišta – Ujvideki Szinhaz”.

Prihvaćeni predlozi upućeni su Skuštini Grada Novog Sada na razmatranje.