Danas je održana XLIX sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Plan generalne regulacije Limana sa Univerzitetskim centrom u Novom Sadu

2. Plan detaljne regulacije Adica u Novom Sadu

3. Plan detaljne regulacije severozapadne zone Sadova u Petrovaradinu

4. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (lokalitet kružne raskrsnice na ukrštanju Ulice Nova I i Novosadskog puta)

5. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Stevana Doronjskog)

6. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kać (lokaliteti uz Državni put IB-21 i dr.)

7. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (usklađivanje zaštitne zone dalekovoda sa propisima i dr.)

8. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet na Bulevaru Evrope između ulica Laze Nančića i Servo Mihalja)

9. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu (lokalitet na uglu ulica Futoške i Mikole Kočiša)

10. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet na uglu Partizanske ulice i Sentandrejskog puta)

11. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije Malog Limana u Novom Sadu (lokalitet u Radničkoj ulici broj 25)

12. Odluka o izradi Plana generalne regulacije područja novog gradskog centra između ulica Vojvode Bojovića, Dimitrija Avramovića, Slovačke, Valentina Vodnika i Jovana Subotića u Novom Sadu

13. Odluka o izradi plana generalne regulacije prostora u zapadnom delu grada na području Telepa u Novom Sadu

14. Odluka o izradi plana generalne regulacije Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu

15. Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela radne zone Sever IV severno od infrastrukturnog koridora u Novom Sadu

16. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog (lokalitet Bangladeš)

17. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu (lokalitet Poliklinike, u okviru Kliničkog centra Vojvodine)

18. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci (lokalitet SPC na potesu Klisa i dr.)

19. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu u severnom delu grada, duž puteva M-7 i E-75 u Novom Sadu (lokalitet severno od Industrijske ulice i istočno od Državnog puta IB-12 (M-7)

20. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Malog Limana u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Maksima Gorkog broj 49)

21. Odluka o minimalnoj visini iznosa o tekućem održavanju zgrada i minimalnoj visini iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji Grada Novog Sada

22. Odluka o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Novog Sada za 2019. godinu

23. Odluka o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji Grada Novog Sada

24. Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2018. godini za period januar-decembar 2018. godine

25. Izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2018. godinu – tekuće subvencije

26. Izveštaj o realizaciji Programa održavanja objekata putne privrede za period 1.1.-31.12.2018. godine

27. Izveštaj o realizaciji programa mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2018. godinu

28. Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2018. godinu

29. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2018. godinu, za period 01. januar – 31. decembar 2018. godine

30. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2018. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2018. godine

31. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2018. godinu za period 01. januar – 31. decembar 2018. godine

32. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2018. godinu za period 01. januar – 31. decembar 2018. godine

33. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2018. godinu za period I-XII 2018. godine

34. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2018. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2018. godine

35. Godišnji izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2018. godinu

36. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2018. godinu

37. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2018. godinu

38. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih ulaganja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2018. godinu, koji se ne finansiraju iz budžeta Grada Novog Sada, za period 01. januar – 31. decembar 2018. godine

39. Godišnji izveštaj o radu Stambene agencije Grada Novog Sada za 2018. godinu

40. Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2018. godinu

41. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2019. godinu

42. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2019. godinu

43. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2019. godinu

44. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2019. godinu

45. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház“, Novi Sad za 2019. godinu

46. Zaključak o oslobađanju obaveze plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, Grada Novog Sada, kao investitora na izgradnji 152 stambene jedinice, u Futogu, u ulicama Slaviše Vajnera Čiče i dr Milana Nikolića, u cilju obezbeđenja trajnih stambenih rešenja za najugroženije izbeglice, u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 7

47. Rešenje o imenovanju direktora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad

48. Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad

49. Rešenje za razrešenje i izbor člana Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja na predlog Odborničke grupe „Dosta je bilo“

50. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin

– Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“, Sremska Kamenica

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“, Sremska Kamenica

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole „Mileva Marić – Ajnštajn“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Popović“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju predsednika i člana i izboru predsednika Saveta za međunacionalne odnose Grada Novog Sada