Članovi Komisije za obeležavanje praznika, dodelu priznanja i međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu na današnjoj sednici, većinom glasova, utvrdili su Predlog odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada i Grada Tavernji, potom Predlog odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada i Grada Sen Lu La Fore i Predlog odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada i Grada Engijen Le Ben, sva tri grada iz Francuske, i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema predlozima odluka, strane potpisnice, na osnovu Pisma o namerama za uspostavljanje saradnje, potpisanog oktobra 2016. godine u Seržiju u Francuskoj, izražavaju spremnost i zainteresovanost za dalju promociju i produbljivanje uzajamnih odnosa i saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Prema predlozima odluka, strane potpisnice će uspostavljati i razvijati partnerske odnose na osnovu uzajamnosti i ravnopravnosti u sferi delatnosti koje su od obostranog interesa, i to u oblasti: ekonomije, privrede, kulture, obrazovanja, sa posebnim akcentom na visoko obrazovanje, ekologiju, socijalne politike, kao i u oblastima informacionih tehnologija, turizma i sporta.

Kako je naveo u obrazloženju pomoćnik gradonačelnika za međunarodnu saradnju Aleksandar Petrović, Grad Novi Sad već dugi niz godina razvija veoma plodnu i kontinuiranu saradnju sa jednim od najrazvijenih departmana Francuske, Val d’Oaz-om (dolina Oaze), u čijem sastavu se nalaze i tri grada sa kojima Novi Sad ima potpisano Pismo o namerama o saradnji, Tavernji, Sen Lu La Fore i Engijen Le Ben. Kao rezultat višegodišnje saradnje u mnogim sferama društvenog života, obe strane su izrazile spremnost da potpišu dokument jače pravne snage, sporazum o uspostavljanju saradnje između Novog Sada i tri francuska grada, a kao dokaz tome je i predaja originala predloženog sporazuma gradonačelniku Novog Sada Milošu Vučeviću, parafiranog od strane tri gradonačelnika, tokom poslednje posete delegacije departmana Val d’Oaz Novom Sadu, aprila 2019. godine.