Na današnjoj sednici Komisije za rodnu ravnopravnost razmatran je i jednoglasno prihvaćen Predlog Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost Grada Novog Sada za period 2019-2020. godine.

Kako je na sednici rečeno, potpisivanjem Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, Grad Novi Sad se pridružio zajednici kojoj danas pripada više od 1.300 lokalnih i regionalnih samouprava širom Evrope, a u Republici Srbiji je potpisalo 60 lokalnih samouprava. Svi gradovi i opštine potpisnici Povelje obavezuju se da će u cilju pružanja podrške principima proklamovanim u ovom dokumentu, pripremiti Lokalne akcione planove i njima odrediti prioritete i aktivnosti za njihovo sprovođenje.

Lokalnim akcionim planom za rodnu ravnopravnost Grada Novog Sada za period 2019-2020. godine, definisani su ciljevi i aktivnosti u periodu za koji se donosi, u kome će ce Novi Sad prepoznati kao grad rodne ravnopravnosti i potpisnik Evropske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca. Takođe Grad Novi Sad će donositi i sprovoditi rodno odgovorne politike, a dostupnost usluga svim građanima i građankama će biti unapređena, što će uticati da svest o ravnopravnosti polova bude anticipirana u privatnom i javnom životu – obrazloženo je na sednici.

Donošenjem Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost Grada Novog Sada za period 2019-2020. godine daje se jasna poruka da je Grad Novi Sad opredeljen za unapređenje rodne ravnopravnosti i života žena i muškaraca u ostvarivanju jednakih prava i mogućnosti.