Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja na današnjoj sednici prihvatili su Predlog odluke o izradi plana generalne regulacije prostora između ulica Mičurinove, Novosadskog sajma i Futoške u Novom Sadu, kao i Pedlog odluke o izradi plana generalne regulacije dela SC “Sajmište” južno od ulice Novosadskog sajma u Novom Sadu i uptuli ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici, prihvaćena je Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad, za period 01. januar – 31. mart 2019. godine, kao i Predlog odluke o zaduživanju putem dugoročnog kredita JKP za održavanje stambenih i poslovnih prostora “Stan” Novi Sad, te Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja JKP za održavanje stambenih i poslovnih prostora “Stan” Novi Sad za 2019. godinu.

Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini grada na razmatranje, a pred odnornicima i odbornicama trebalo bi da se nađu na narednoj sednici gradskog parlamenta.