Predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić, direktor JP “Urbanizam – Zavod za urbanizam” Dušan Miladinović i sekretar Skupštine grada Marko Radin danas su održali novi sastanak sa predstavnicima građana, stanovnicima zgrada u okolini parcele gde treba da se izgradi nova zgrada pravosudnih organa, koja je predviđena Planom detaljne regulacije bloka pravosudnih organa u Novom Sadu.14-06-19-1

Današnji sastanak nastavak je dijaloga započetog 3. juna, sa željom gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića i svih drugih nadležnih u gradskoj administraciji da se dođe do kompromisnog rešenja kojim bi se zadovoljile želje stanovnika i istovremeno omogućila izgradnja nove zgrade pravosudnih organa na navednoj parceli.

Na sastanku je iznet predlog da se gabariti nove planirane podzemne garaže smanje, što bi omogućilo očuvanje većeg broja stabala unutar dvorišta oivičenog Radničkom i Ulicom Maksima Gorkog. Tako bi, kako je građanima objašnjeno, moralo da se zameni svega četiri stabla, od ukupno 49 koliko ih ima u dvorištu. Ova četiri stabla zamenila bi se sa osam drugih, od čega bi šest bilo već oformljeno drveće i zasadilo bi se van gabarita podzemnog objekta, dok bi se dva stabla zasadila iznad planirane podzemne garaže. Time bi se unapredio zeleni pojas unutar dvorišta i poštovala želja stanovnika ovog kvarta za očuvanjem stabala.14-06-19-2

Pored toga, iako je investitor Ministarstvo pravde, odnosno Republika Srbija, istaknuta je spremnost Grada Novog Sada da iz sopstvenih sredstava finansira uređenje dvorišta, uvažavajući želje građana za što kvalitetnijim životnim okruženjem. Uređenjem dvorišta rekonstruisao bi se krov postojeće podzemne garaže, rekviziti za dečije igralište, rasveta, drugi mobilijar i sadržaji po sugestiji stanara okolnih zgrada.

– Parcela na kojoj treba da se gradi nova zgrada pravosudnih organa je u vlasništu države i naša je želja da kao predstavnici Novog Sada maksimalno zaštitimo interese građana, ali istovremeno ne sprečimo investiciju koju finansira Evropska unija radi unapređenja rada sudstva u Novom Sadu i na nivou države Srbije. Poštujemo želje i zahteve građana ovog kvarta, ali sa druge strane moramo poštovati i zajedničke, državne interese, koji ne mogu da budu ugroženi. Investicija od 10 miliona evra, koliko je Evropska unija namenila za izgradnju nove zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu, ne sme biti ugrožena i mi, kroz dijalog sa vama, želimo da dođemo do kompromisnog rešenja, rešenja koje bi bilo prihvatljivo za sve strane – istakao je predsednik Skupštine grada Zdravko Jelušić tokom sastanka.14-06-19-3

Većina građana koja je uzela učešće u diskusiji izrazila je zadovoljstvo reakcijom grada na njihove zahteve uz uverenje da će biti iznađeno kompromisno rešenje. Jedan deo njih je zabrinut za statiku okolnih objekata i izneli su želju da se proveri mogućnost osiguranja okolnih zgrada dok traje izgradnja radova na novoj zgradi pravosudnih organa. Takođe, dogovoreno je da predstavnici stanara sa stručnjacima Poljoprivrednog fakulteta usaglase vrstu drveća koje bi dodatno bilo posađeno u navedenom dvorištu.

Predsednik Skupštine grada Zdravko Jelušić zahvalio se prisutnima na konstruktivnim predlozima, sa molbom da za sledeći sastanak stanari izađu sa svojim konačnim zahtevima po pitanju vrsta drveća i uređenja dvorišta u celini.