Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na današnjoj sednici većinom glasova usvojili izveštaje o realizaciji Programa poslovanja sa Finansijskim izveštajem za 2018. godinu i to za Javno gradsko saobraćajno preduzeće „Novi Sad“ Novi Sad, Javno komunalno preduzeće „Put“ Novi Sad i Javno komunalno preduzeće „Parking servis“ Novi Sad.

Savet je prihvatio Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2018. godinu, Predlog odluke o izmenama Odluke o uređenju Grada Novog Sada, Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o obavljanju komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina, Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu na teritoriji Grada Novog Sada, Predlog odluke o izmenama Odluke o držanju domaćih životinja, Predlog odluke o izmenama Odluke o upravljanju kejom u Gradu Novom Sadu, Predlog odluke o izmenama Odluke o održavanju čistoće i Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2019. godini.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su predlozi odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga za 2019. godinu i to za Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad, Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ Novi Sad, Javno komunalno preduzeće „Zoohigijena i Veterina Novi Sada“ Novi Sad, Javno gradsko saobraćajno preduzeće „Novi Sad“ Novi Sad i Javno komunalno preduzeće „Put“ Novi Sad.

Članovi Saveta usvojili su predloge rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja za 2019. godinu i to za JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad, JKP „Čistoća“ Novi Sad, JGSP „Novi Sad“ Novi Sad , JKP „Put“ Novi Sad i JKP „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad.

Prihvaćeni predlozi i izveštaji upućeni su Skupštini grada o kojima će odbornici raspravljati na sledećoj sednici.