Članovi Saveta za kulturu na današnjoj sednici većinom glasova doneli su zaključak po kojem će tražiti mišljenje JP “Urbanizam” Zavod za urbanizam i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada o inicijativi Društva nastavnika fizičkog vaspitanja Novog Sada i Organizacije rezervnih vojnih starešina Grada Novog Sada za postavljanje spomen-ploče Beli Nađ u Elektrotehničkoj školi “Mihajlo Pupin”.

Nakon pribavljanja mišljenja, Savet za kulturu će odlučivati o podnetoj inicijativi.