Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog odluke o prihvatanju izmirenja neizmirenih obaveza zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad Novi Sad i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici, većinom glasova Savet je prihvatio Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Apoteke Novi Sad za 2018. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Apoteke Novi Sad za 2019. godinu. Prihvaćeni preldlozi trabe da se nađu pred odboronicima i odbornicama na narednoj sednici Skupštine Grada Novog Sada.