Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini na današnjoj sednici prihvatili su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Apoteke Novi Sad i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prihvaćenim Predlogom menja se sedište Apoteke, tako da je utvrđeno da se sedište Apoteke Novi Sad nalazi u Veterniku u Ulici kralja Aleksandra broj 67. Promena sedišta obavlja se s obzirom na to da je zaklučenjem Ugovora o koncesiji za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji Grada Novog Sada, prostor u Ulici Narodnog fronta 10, u kojem je bilo dosadašnje sedište Apoteke, dato na korišćenje koncesionaru.

O prihvaćenom Predlogu raspravljaće odbornici i odbornice na sednici Skupštine Grada Novog Sada.