Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu u severnom delu grada, duž puteva M-7 i E-75 u Novom Sadu (lokalitet severno od Industrijske ulice i istočno od Državnog puta IB-12 (M7)) i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici većinom glasova prihvaćeni su i Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (pet lokaliteta), potom Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu (lokalitet opšteg gradskog centra uz Ulicu braće Popović i dr.) i Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora auto-puta E-75 na administrativnom području Grada Novog Sada (lokalitet Motel „Minut-Majur“, na km 120+350).

Većinom glasova Saveta prihvaćen je Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora “Stan” Novi Sad za 2018. godinu sa Redovnim godišnjim finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora “Stan” Novi Sad za 2018. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora “Stan” Novi Sad za 2019. godinu.

O prihvaćenim Predlozima raspravljaće odbornici i odbornice na sednici Skupštine Grada Novog Sada, koja je zakazana u ponedeljak, 15. jula.