Članovi Komisije za nazive delova naseljenih mesta i javnih službi većinom glasova prihvatili su na današnjoj sednici predloge za nazive više ulica koje se nalaze na području Mali Beograd – Veliki rit u K.O. Novi Sad III.

Usvojen je predlog da se ulici koja počinje od ulice Đakona Avakuma, između kp 2645/1 i kp 2644/4, ide duž kp 2644/6, kp 2644/2 i završava se kod Gazimestanske ulice, između kp 2645/2 i kp 2643/2, da naziv po Bogomilu Karlavarisu, istaknutom slikaru i univerzitetskom profesoru, na predlog Milane Malenić. Ulica koja počinje od ulice Živojina Ćuluma, između kp 712/6 i kp 713/2, ide duž kp 712/7, kp 713/3 i završava se kod Ulice Mladena Leskovca, između kp 714 i kp 712/1, na predlog kustosa Muzeja Vojvodine, dobila bi naziv po Diani Budisavljević, humanitarki austrijskog porekla koja je tokom Drugog svetskog rata spasila 15.336 dece iz ustaških logora smrti u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Na predlog Istorijskog arhiva Grada Novog Sada ulica koja počinje od ulice Živojina Ćuluma, između kp 749/1 i kp 751, ide celom dužinom kp 750 i završava se kod  Gazimestanske ulice, između kp 749/3 i kp 751, ide celom dužinom kp 750 i završava se kod Gazimestanske ulice, između kp 749/3 i kp 751, nosila bi naziv po Slavku Borojeviću, agronomu-genetičaru i selekcionaru, profesoru univerziteta, akademiku.Ulica koja počinje od ulice Kralja Uroša I, između kp 602/1 i kp 605/18, ide duž kp 604/7, kp 604/9 i završava se između kp 597/17 i kp 685/3, dobila bi naziv po srpskom slikaru Ivanu Tabakoviću, na predlog Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, koji je predložio i da se ulici koja počinje od ulice Vase Ostojića, između kp 326/3 i kp 327/1, ide duž kp 327/11, kp 327/8, kp 327/4 i završava se između kp 326/15 i kp 328/9, da naziv Milenko Parabućski (operski pevač).

Utvrđen je predlog da ulica koja počinje od ulice Živojina Ćuluma, između kp 700/2 i kp 703/3, ide duž kp 701/1, 702/2, 702/4  i završava se između kp 701/2 i kp 703/1, sve u K.O.Novi Sad III, dobije nazi po istaknutom srpskom slikaru Milanu Kečiću, na predlog Milane Malenić, a ulica koja počinje od ulice Zdravka Erdevika, između kp 971/27 i kp 971/18, ide duž kp 971/17, kp 966/2, kp 961/2 i završava se između kp 959/11 i kp 961/6, sve u K.O. Novi Sad I, dobije naziv Gedeon Dunđerski (veleposednik, industrijalac, pravnik, bankar, dobrotvor i predsednik Matice srpske), na predlog Istorijskog arhiva Grada Novog Sada.

Komisija je usvojila predlog da ulica koja je sastavni deo ulice Milana Džanića, a počinje između kp 1226/1 i kp 1228/2, ide celom dužinom kp 1228/7 i završava se između kp 1228/8 i kp 1228/6, sve u K.O. Novi Sad I, bude produžetak ulice Milana Džanića, a ulica koja počinje između kp 581/21 i kp 597/8, ide duž kp 581/11, kp 582/4 i završava se između kp 582/1 i kp 582/5, u K.O. Novi Sad III, na području Mali Beograd Veliki rit, bude produžetak ulice Dr Laze Markovića.

Nakon što mišljenje daju Nacionalni saveti mađarske, slovačke i rusinske nacionalne manjine i Savet za međunacionalne odnose Grada Novog Sada, a nadležni pokrajinski sekretarijat da prethodnu saglasnost, Skupština grada će raspravljati o prihvaćenim predlozima.