Predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić, direktor JP “Urbanizam – Zavod za urbanizam” Dušan Miladinović, šef Katedre za hortikulturu i pejzažnu arhitekturu Poljoprivrednog fakulteta prof. dr Saša Orlović i sekretar Skupštine grada Marko Radin19-07-19-1

danas su održali novi sastanak sa predstavnicima građana, stanovnicima zgrada u okolini parcele gde treba da se izgradi nova zgrada pravosudnih organa. Današnji sastanak nastavak je dijaloga započetog 3. juna, sa željom gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića i svih drugih nadležnih u gradskoj administraciji da se dođe do optimalnog rešenja kojim bi se zadovoljile želje stanovnika i istovremeno omogućila izgradnja nove zgrade pravosudnih organa, predviđena Planom detaljne regulacije bloka pravosudnih organa u Novom Sadu.

Novom planskom dokumentacijom, koja je rezultat saradnje JP “Urbanizam – Zavod za urbanizam” sa Katedrom za hortikulturu i pejzažnu arhitekturu Poljoprivrednog fakulteta, smanjen je gabarit podzemne garaže nove zgrade suda. Smanjenje gabarita podzemne garaže zameniće se svega četiri stabla, od ukupno 49, koliko ih ima u dvorištu.19-07-19-2

Šef Katedre za hortikulturu i pejzažnu arhitekturu prof. dr Saša Orlović objasnio je da bi se ova četiri stabla zamenila sa sedam drugih 10-godišnjih sadnica drveća, a u dvorištu bi se zasadilo i 10 sadnica žbunja, travnjaci i cveće.

– Realizacijom plana ozelenjavanja povećaće se oslobađanje kiseonika sa sadašnjih 20 kilograma dnevno na 26 kilograma dnevno. Time će se unaprediti stanje zelenih površina, a ispoštovala bi se želja stanovnika ovog kvarta za očuvanjem stabala – objasnio je prof. dr Saša Orlović.

Uz to, planskim dokumentom su predviđene zelene ograde između nove zgrade i postojećeg dvorišta, dok će se urediti pešačke staze unutar dvorišta, javna rasveta, rekviziti za dečije igralište i ostali mobilijar i sadržaji po sugestiji stanara.

– Uspeli smo da kroz dijalog dođemo do kompromisnog rešenja. Mislim da smo maksimalno zaštitili interese građana, a istovremeno će Novi Sad i Srbija dobiti modernu zgradu pravosudnih organa, čiju će izgradnju finansirati Evropska unija i čijom izgradnjom će se unaprediti rad sudstva – poručio je predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić na sastanku.19-07-19-3

Direktor JP “Urbanizam – Zavod za urbanizam” Dušan Miladinović precizirao je da se novim planskim dokumentom maksimalno izašlo u susret građanima, jer su gabariti podzemne garaže nove zgrade suda smanjeni za čitav red u dve etaže.

– Time smo sačuvali najveći mogući broj stabala unutar dvorišta, a svakako će biti zasađeno i novo, oformljeno drveće. Zeleni krovni vrt iznad podzemne garaže suda ostaće u funkciji javnog korišćenja, odnosno sastavni deo dvorišta – poručio je Miladinović.

Zaključujući sastanak, predsednik Skupštine grada Zdravko Jelušić je naglasio da sastanaka u ovoj formi više neće biti, a da za detalje uređenja dvorišta, građani treba da se obrate Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije.