Na današnjoj sednici članovi Komisije za predstavke i predloge, saslušali su ponovo probleme građana koji žive u blizini Metadonskog centra. Problem se odnosi na korisnike Metadonskog centra koji i dalje svoju terapiju dobijaju tamo, a ne u domovima zdravlja, gde je premešten veliki broj zavisnika. Narkomanski zavisnici se u vreme terapije okupljaju nasuprot sporednog ulaza u Centar, dobacuju prolaznicima i deci koja tom ulicom idu školu, a po ulici razbacuju prazne špriceve. Isti predstavnik građana je ukazao na nedostatak trotoara u ulici Mikole Kočiša, na napušten i bespravno useljen objekat u istoj ulici kao i na bespravno odlaganje šuta u Ledinačkoj ulici.

Predstavnici stambene zajednice iz Balzakove ulice broj 10 podneli su predstavku u kojoj traže da im se deo ulice na kom je JKP „Novosadska toplana“ izvodila radove, vrati u prvobitno stanje, a stanari u Maksima Gorkog 8a i 8b i Oblačića Rada broj 25 ukazali su na probleme koje imaju sa kanalizacijom.

Razmatrane su i predstavke građana iz Veternika, koji traže asfaltiranje ulica i građana ulice Aleksandra Ostrovskog u Petrovaradinu, koji žele da se zaustavljeni radovi na sređivanju njihove ulice nastave.

Komisija je sve ove predstavke evidentirala i proslediće ih nadležnim institucijama i službama, a dobijene odgovore će dostaviti građanima na kućne adrese.