Članice i članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini razmatrali su na današnjoj sednici Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada i razvoja Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu.

Na sednici je rečeno da su izmene ovog Programa izvršene u delu investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja ove ustanove, a odnose se na prenamenu sredstava ranije planiranih Programom i to za izradu projektne dokumentacije za adaptaciju objekta u Novom Sadu u Almaškoj 4.

Kako su izvestioci rekli, Odlukom o odobrenju sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave, koju je doneo Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku Republike Srbije, Gradu Novom Sadu odobrena su sredstva za projekat adaptacije i opremanja zdravstvenog objekta Doma zdravlja u Almaškoj 4. S obzirom da je ovom Odlukom o odobrenju sredstava predviđeno i učešće Grada u adaptaciji, opremanju i radu ovog zdravstvenog objekta, obezbeđena su sredstva iz budžeta Grada Novog Sada u iznosu od 3.918.772,50 dinara, kao i sredstva u iznosu od 5.539.710,83 dinara iz budžeta Republike Srbije za ovu namenu, što je takođe obuhvaćeno Odlukom o izmenama Programa rada i razvoja Doma zdravlja „Novi Sad“ za 2019. godinu.

Izmene su izvršene i za planirana sredstva rebalansom budžeta u iznosu od 3.150.000,00 dinara za nabavku licence za obezbeđenje dovoljnog protoka podataka za radiološku dijagnostiku i za antivirus licence za zaštitu podataka adravstvenog informacionog sistema, kao i sredstava u iznosu od 28.307.000,00 dinara za pripremne radove i stručni nadzor u realizaciji projekta sanacije, rekonstrukcije i adaptacije zdravstvenog objekta na Limanu ІV, y kojem će građevinski i drugi stručni radovi biti finansirani od strane Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije.