Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova usvojili Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2019. godinu, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2019. godini, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2019. godinu, Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada i Predlog odluke o izmeni Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2019. godinu – tekuće subvencije.

Prihvaćeni su predlozi odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti novosadskih javno komunalnih preduzeća za 2019. godinu i to za „Čistoću“, „Lisje“, „Vodovod i kanalizaciju“ i „ Parking servis“.

Savet je usvojio predloge rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja javnih preduzeća iz Novog Sada za 2019. godinu i to JKP „Lisje“, JKP „ Vodovod i kanalizacija“, JKP „Prking servis“, JKP „Čistoća“, JGSP „Novi Sad“ i JKP „Put“.

Na današnjoj sednici usvojen je Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju procene vrednosti kapitala Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, Godišnji likvidacioni izveštaj sa stanjem na dan 31. decembar 2018. godine Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju Grada“ u Novom Sadu – u likvidaciji, broj: 93/2019 od 26.03.2019. godine, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2019. godinu – za period od 1. januara do 30. juna 2019. godine, Šestomesečni izveštaj  o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2019. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2018. godinu i Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad.