Članovi Saveta za kulturu na današnjoj sednici doneli su zaključak po kojem će tražiti mišljenje JP “Urbanizam” Zavod za urbanizam i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada o inicijativi Mesne zajednice “Klisa” da se kod Hrama Vaznesenja Gospodnjeg na Klisi postavi bista vladiki Danilu Krstiću.

Nakon pribavljanja mišljenja, Savet za kulturu će odlučivati o podnetoj inicijativi.