Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Opštine Kumanovo, Republika Severna Makedonija, jednoglasno je danas doneta na sednici Skupštine Grada Novog Sada.

Sporazum o uspostavljanju saradnje najviši je pravni akt koji mogu da potpišu gradovi iz Republike Srbije sa gradovima iz inostranstva, a pomenuti Sporazum trebalo bi da potpišu dva gradonačelnika, Miloš Vučević i Maksim Dimitrievski, na svečanosti u severnomakadenskom gradu prilikom obeležavanja 500 godina od osnivanja Kumanova.

Prema Odluci, saradnja se uspostavlja na osnovama ravnopravnosti dva prijateljska naroda radi unapređenja društvenog i ekonomskog razvoja. Grad Novi Sad i Opština Kumanovo, kako je navedeno, uspostaviće saradnju u oblasti kulture, nauke, obrazovanja, turizma, sporta, kao i u realizaciji programa i projekata u oblasti socijalne zaštite, urbanizma i komunalne delatnosti.

Današnjoj Odluci prethodilo je potpisivanje Pisma o namerama, koje je i prvi korak ka bratimljenju dva grada. Pismo o namerama potpisali su u novembru prošle godine gradonačelnik Kumanova, i, po ovlašćenju gradonačelnika Novog Sada, predsednik novosadskog parlamenta Zdravko Jelušić.

Zamenica predsednika Skupštine Grada Novog Sada Branka Bežanov, koja je i predsednica Komisije za obeležavanje praznika, dodelu priznanja i međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu navela je danas na sednici da je potreba inteziviranja saradnje iskazana još 2017. godine tokom susreta gradonačelnika Novog Sada i ambasadorke tadašnje Makedonije.

– Uvereni smo u značaj međunarodne saradnje u obostranom interesu, kao i u vrednosti razmene iskustava i boljeg međusobnog razumevanja građana ova dva multietnička grada, u cilju unapređenja kulturnih i istorijskih veza i društvenog i ekonomskog razvoja. Namera uspostvaljanja i unapređenja saradnje iskazana je za oblasti društvenog života, kulturu, nauku, obrazovanje, turizam i sport. Takođe, na osnovama ravnopravnosti predviđena je saradnja u cilju poboljšanja ekonomskog razvoja dva grada kroz izradu i realizaciju zajedničkih programa i projekata u oblasti socijalne zaštite, urbanizma i komunalne delatnosti – navela je Bežanov.

Kumanovo, koje je sedište istoimene Opštine, je drugi po veličini grad u Severnoj Makedoniji sa značajnim brojem stanovnika srpske nacionalnosti i ima velik značaj za srpsku zajednicu u Severnoj Makedoniji, kao i za važne trenutke srpske istorije.