Na današnjoj sednici Saveta za kulturu razmatran je Predlog odluke o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen-ploče Nađ Beli u Novom Sadu.

Predlogom odluke propisano je da je zadatak Odbora da sprovede Odluku o postavljanju spomen-ploče Nađ Beli u Novom Sadu. Takođe, ovim Predlogom odluke je utvrđeno da odbor ima predsednika i dva člana koje imenuje Skupština Grada Novog Sada i da se u odbor imenuju stručnjaci iz oblasti kulture i urbanizma, odnosno istoričari umetnosti, akademski slikari, vajari, književnici, arhitekte ili predstavnici Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada.

Savet za kulturu nije imao primedbe na Predlog odluke i on će biti upućen na dalje razmatranje i usvajanje na sledećoj sednici Skupštine grada.