Članovi Saveta za kulturu na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Izveštaj o realizaciji Programa sprovođenja mera tehničke zaštite objekata u sastavu prostorno kulturno-istorijske celine Gornja i donja Tvrđava sa podgrađem u Petrovaradinu i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici Savet je većinom glasova prihvatio i Izveštaj o realizaciji Programa sprovođenja mera tehničke zaštite na kulturnim dobrima i dobrima koja uživaju prethodnu zaštitu u Gradu Novom Sadu u 2018. godini, kao i Predlog programa sprovođenja mera tehničke zaštite na kulturnim dobrima u Gradu Novom Sadu i takođe ih uputio Skupštini grada na razmatranje.

O prihvaćenim izveštajima i Predlogu programa raspravljaće odbornice i odbornici na sednici Skupštine Grada Novog Sada u sredu, 27. novembra.