Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini posetili su danas Centar za socijalni rad Grada Novog Sada i sa rukovodstvom ove ustanove, razgovarali o aktivnostima, programima i projektima iz oblasti socijalne zaštite, a koje realizuje ova novosadska ustanova.

Nakon razgovora u Centru za socijalni rad Grada Novog Sada, članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini posetili su Sigurnu žensku kuću, kao i Svratište za decu i mlade, gde su se takođe upoznali sa aktivnostima ovih ustanova, čije su misije zbrinjavanje žena i dece žrtava nasilja, pružanje podrške, pružanje fizičke sigurnosti, psihosocijalne podrške, pravne pomoći, te saradnja sa drugim relevantnim institucijama.

Današnje posete članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini iskoristili su i da uruče materijalnu donaciju predstavnicima pomenutih ustanova socijalne zaštite, a koje su članovi Saveta prikupili.