Članovi Komisije za nazive delova naseljenih mesta i javnih službi Skupštine Grada Novog Sada na danas održanoj sednici utvrdili su predloge rešenja po kojim bi nekoliko ulica u Kovilju dobile naziv. Tako bi na predlog Istorijskog arhiva Grada Novog Sada ulica koja počinje između kp 392 i kp 427, ide duž kp 3316/1, kp 3316/2, kp 7032 i završava se između kp 5243 i kp 4493, dobila naziv po episkopu gornjokarlavočkom Ilarionu Zeremskom, ulica koja počinje između kp 465 i kp 470, ide duž kp 467, kp 1502/1, kp 411, kp 412/1 i završava se kod kp 452, dobila bi naziv po profesoru srpskog jezika i književnosti, kulturnom radniku Milošu Kolarovu i ulica koja počinje između kp 2761 i kp 2770, ide celom dužinom kp 2762 i završava se između kp 2748/1 i kp 2763, dobila bi naziv po slikaru Živojinu Miškovu. Na predlog grupe zaposlenih u Muzeju Vojvodine, ulica koja počinje između kp 1257 i kp 3311/2, ide duž kp 3311/1 i završava se između kp 982 i kp 1258 , dobila bi naziv po političaru i nekadašnjem gradonačelniku Novog Sada, Timi Vrbaškom, a ulica koja počinje između kp 2197 i kp 2142, ide celom dužinom kp 2199, i završava se između kp 2183 i kp 2136/2, dobila bi naziv po filologu i ocu racionalnog pčelarstva u Srba, Jovanu Živanoviću.

Komisija je utvrdila predlog rešenja, da se ulici koja počinje od kp 851/8, između kp 710/3 i kp 851/7 i završava se kod kp 701/3 između kp 723/7 i 701/1 u KO Novi Sad IV, na predlog zaposlenih u Muzeju Vojvodine, da naziv po slikarki Olji Ivanjicki, a ulici na prostoru kp 3144/3, 3149/3, 3152/2, koja čini ulični front kp 3157/2 KO Novi Sad I, na predlog Milice Vlaisavljević, da naziv po građevinskom inženjeru, konstruktoru i inovatoru, profesoru Univerziteta, Branku Žeželju.

Na današnjoj sednici Komisija je utvrdila predlog rešenja, a na predlog zaposlenih u Muzeju Vojvodine, da se ulici koja počinje između kp 3057/1 i kp 3055, ide duž kp 3056 i završava se kod granice sa naseljenim mestom Novi Sad, između kp 3057/5 i kp 3034, da naziv po trgovcu i pesniku Avramu Miletiću, a ulici koja počinje između kp 4171 i kp 4180, ide duž kp 4179, kp 4178/1 i završava se između kp 4177 i kp 4176, sve u KO Veternik, da naziv po književnom istoričaru i teoretičaru, kritičaru i prevodiocu, profesoru Univerziteta Dragiši Živkoviću.

Utvrđen je predlog rešenja da se ulicama u KO Veternik na prededlog zaposlenih u Muzeju Vojvodine i to na k.p. 4196/1 KO Veternik, da naziv Uroš Stefan Nestorović, filozof, pravnik, pedagoški pisac, a ulici na kp 3379/3, da naziv po doktoru medicine Jovanu Apostoloviću.

Komisija je utvrdila predlog rešenja da ulice u KO Veternik i to ona koja počinje između kp 2580/119 i kp 2584/8, ide celom dužinom kp 2581/3, kp 2581/11 i završava se između kp 2580/25 i kp 2584/3, na predloga Branke Rakić, dobije naziv po grčkoj operskoj pevačici Mariji Kalas, dok bi ulica, na predlog Zavičajnog udruženja “Sava Mrkalj”, koja počinje između kp 4278/45 i kp 3670/2, ide duž kp 4278/46, kp 4278/33, kp 4278/11, kp 4278/24 i završava se između kp 4278/32 i kp 3639, dobila naziv po srpskom učitelju, monahu i filozofu Savi Mrkalju.

Utvrđeni su predlozi rešenja po kojima se ulici u Petrovaradinu koja počinje između kp 5203/2 i 5208/6, prati kp 5208/1, 5207/1 i 5206/1, i završava se između kp 5204/1 i 5206/2, na predlog građana ove Mesne zajednice, da naziv Ulica orahova, ulici koja počinje kp 672/2 i 876/6 u Ledincima, na predloga građana Ledinaca da naziv Ulica sremskih vinograda i da se ulica na kp br. 442/3 i dr. u Sremskoj Kamenici nazove Ulica mirisna poljana, na predlog Ivane Pašalić.

Nakon što mišljenje daju Nacionalni saveti mađarske, slovačke i rusinske nacionalne manjine i Savet za međunacionalne odnose Grada Novog Sada, a nadležni pokrajinski sekretarijat da prethodnu saglasnost, Skupština grada će raspravljati o prihvaćenim predlozima.