Na današnjoj sednici članice i članovi Saveta za javni red i mir i bezbednost Skupštine Grada Novog Sada većinom glasova usvojili su Predlog odluke o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2020. godinu.

Program obuhvata nabavku malog vatrogasnog vozila za gašenje šumskih požara i požara na otvorenom prostoru sa pumpom za vodu, rezervoarom za vodu, rezervoarom za penilo, vatrogasnom opremom koja se skladišti na vozilu i drugom opremom. Sredstva za realizaciju ovog Programa obezbeđena su iz budžeta  Grada Novog Sada za 2020. godinu u iznosu od 12.000.000 dinara.

Predlogom odluke određeno je da će se malo vatrogasno vozilo za gašenje šumskih požara i požara na otvorenom prostoru, kao i druga oprema dati na korišćenje Ministarstvu unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije – Uprava za vanredne situacije u Novom Sadu.