Na sednici Saveta za obrazovanje i sport održanoj danas u Skupštini grada, razmatrani su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa poslovanja Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad za 2019. godinu, Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 30. septembar 2019. godine i Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad za 2020. godinu.

Za realizaciju Programa planirana su sredstva iz budžeta Grada Novog Sada za 2020. godinu – kapitalne subvencije u iznosu od 6.450.000,00 dinara, a kojim je obuhvaćena nabavka mašine za čišćenje podova u iznosu od 3.750.000,00 dinara i nabavku automatskog čistača bazena u iznosu od 2.700.000,00 dinara.

Sva tri predloga prihvaćena su većinom glasova članica i članova Saveta i biće upućeni na narednu sednicu Skupštine Grada na dalje razmatranje i usvajanje.