Na današnjoj sednici Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini razmatrani su Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom i Predlog zaključka o oslobađanju obaveze plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, kao investitora na izgradnji 94 stambene jedinice, u Veterniku, u Ulici Milana Tepića bb, u cilju obezbeđenja trajnih stambenih rešenja za najugroženije izbeglice, u okviru  regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 7 i Potprojekat 9 Komponenta 1A.

U cilju omogućavanja da u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač Grad sva upisana deca imaju pravo na besplatan boravak, a ne samo deca iz socijalno ugroženih kategorija, Predlogom odluke uređeno je da deca predškolskog uzrasta, bez obzira na materijalni položaj porodice, imaju pravo na regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi, u iznosu od 20% od mesečne ekonomske cene po detetu, odnosno, imaju pravo na besplatan boravak, ukoliko ovo pravo nisu ostvarila po drugom osnovu – rečeno je na sednici.

Pored navedenog, u cilju usklađivanja sa zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, Predlogom odluke uređeno je da pravo na novčanu pomoć za prvo dete, novčanu pomoć za trojke, novogodišnju novčanu pomoć, novogodišnji poklon i novčani poklon povodom dana Grada, može da ostvari i otac deteta, ukoliko je majka deteta strani državljanin, nije živa, napustila je dete, lišena je roditeljskog prava, ili je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu, kao i da se zahtev za ostvarivanje ovih prava podnosi najkasnije do navršenih godinu dana života deteta. Za realizaciju ove odluke počev od 1. januara 2020. godine planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 613.764.152,00 dinara, što je za 306.524.023,00 dinara više u odnosu na sredstva izdvojena u 2019. godini.

Na sednici je rečeno i da infrastrukturno opremanje zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada za izgradnju 94 stambene jedinice, namenjene obezbeđenju stambenih rešenja za najugroženije izbeglice sa teritorije Grada Novog Sada, obezbeđuje i finansira Grad Novi Sad.