Na Sednici Saveta za ekonomski razvoj grada, održanoj danas u Skupštini Grada, razmatran je Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2020. godinu.

Kako je na sednici rečeno, za realizaciju Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2020. godinu, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 116.832.950,00 dinara prihoda iz budžeta Grada. Turistička organizacija Grada Novog Sada u 2020. godini realizovaće dve programske aktivnosti i jedan projekat, i to: Upravljanje razvojem turizma, za šta je predviđeno 42.509.950,00 dinara, Promocija turističke ponude u iznosu od 73.723.000,00 dinara i projekat: Turistička signalizacija u iznosu od 600.000,00 dinara.

Realizacijom Programa unapređuje se i upotpunjuje kvalitet turističke ponude na teritoriji Grada Novog Sada – zaključeno je u obrazloženju.

Članice i članovi Saveta za ekonomski razvoj grada većinom glasova prihvatili su Program rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2020. godinu i on će biti upućen na narednu sednicu Skupštine ґrada na dalje razmatranje i usvajanje.