Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatran je Predlog strategije upravljanja rizicima u organima Grada Novog Sada za period od 2020. do 2022. godine.

Donošenje Strategije upravljanja rizicima u organima Grada Novog Sada za period od 2020. do 2022. godine deo je celovitog razvoja postojećeg sistema finansijskog upravljanja i kontrole u gradskim upravama, posebnim organizacijama i službama Grada Novog Sada, kojim je sistematično mapirano i uokvireno obavljanje poslova iz nadležnosti organa Grada, predstavlja izvršavanje obaveze propisane Zakonom o budžetskom sistemu i podzakonskim aktima, ali je i sredstvo podizanja nivoa odgovornosti rukovodilaca i zaposlenih u organima Grada kroz upravljanje javnim sredstvima u skladu sa principima interne finansijske kontrole koja je strateški cilj Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji i reformi sistema javne uprave u celini – rečeno je u obrazloženju.

Osim toga, primenom Strategije će se izvršiti preporuka Državne revizorske institucije i stvoriti jedinstven sistem finansijskog upravljanja i kontrole ujednačenog kvaliteta u svim organima Grada.