Članovi Komisije za nazive delova naseljenih mesta i javnih službi Skupštine Grada Novog Sada na danas održanoj sednici utvrdili su nekoliko predloga rešenja o utvrđivanju produžetka postojećih ulica u Novom Sadu i to za Ulicu kružnu, Ulicu Miloša Bebića i Ulicu Vase Ostojića, kao i za Ulicu vojvođansku u Budisavi i Ulicu carice Milice u Futogu.

Komisija je utvrdila predlog rešenja po kojem se ulica u Veterniku (između kp 4298 i kp 4273, ide duž kp 3383/3, kp 3382/2 i završava se kod kp 3380/3), na predlog Aleksandra Rajačića, daje naziv po bivšem učesniku Narodnooslobodilačke borbe, bivšem društveno političkom radniku SFR Jugoslavije, SR Srbije i Vojvodine, Iliji Rajačiću Mironu.

Utvrđen je predlog rešenja da se ulici u Sremskoj Kamenici, (između kp 247/2 i 244, prati kp 246/5, 246/11 i 411), na predlog građana Mesne zajednice “Sremska Kamenica”, da naziv Ulica aronija, dok bi ulice u Veterniku (kp 2597/5, ulica nova 12), a na predlog Branke Rakić, dobila naziv po glumici Mileni Dravić, a ulica (kp 4509/26), na predlog arhivskog savetnika u Arhivu Vojvodine Milene Popović Subić, dobila bi naziv po piscu i dramatičaru Đorđu Leboviću.

Na današnjoj sednici, a na predlog Đorđa Vladisavljevića, stavljen je van snage Predloga rešenja o davanju naziva ulici u Novom Sadu Ulica Jovana Dejanovića i utvrđen je predlog rešenja po kom se šetnoj stazi kod Dunava, na delu keja (od kp 7848, prati, u delu, kp 7847/2 i završava se između kp 7754/1 i kp 7792) sve u KO Novi Sad II, da naziv po Jovanu Dejanoviću.

Nakon što mišljenje daju Nacionalni saveti mađarske, slovačke i rusinske nacionalne manjine i Savet za međunacionalne odnose Grada Novog Sada, a nadležni pokrajinski sekretarijat da prethodnu saglasnost, Skupština grada će raspravljati o prihvaćenim predlozima.