Članovi Saveta za kulturu na današnjoj sednici doneli su zaključak po kojem će tražiti mišljenje JP “Urbanizam” Zavod za urbanizam i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada o inicijativi Jevrejske opštine Novi Sad za podizanje spomen obeležja novosadskim Jevrejima – aktivnim učesnicima u Narodnooslobodilačkom pokretu poginulim u antifaštističkoj borbi 1941-1945. godine.

U inicijativi je navedeno da se mnogi članovi Jevrejske zajednice nisu mirili sa surovom politikom okupatorskog režima, zbog čega su aktivno učestvovali u Narodnooslobodilačkoj borbi, te da se nekoliko stotina ovdašnjih Jevreja priključilo pokretu otpora. U inicijativi se dalje kaže da je namera da se podigne javno spomen obeležje koje će čuvati uspomenu na hrabre sugrađane koji su položili svoje živote za slobodu i pravednije društvo, te da je opredeljenje Jevrejske zajednice u Novom Sadu da se spomen obeležje predstavi u dva oblika: u obliku vertikalne granitne blok ploče sa dve strane uklesanim imenima 90 poginulih učesnika, postavljene u krugu Novosadske sinagoge u prolazu Pavla Šosbergera (prostor između sinagoge i Baletske škole), i u obliku umetničkog spomenika tematski izraženog u otporu protiv fašizma i stradanju novosadskih Jevreja u Drugom svetskom ratu, a urbanistički uslovi grada odredili bi mesto postavljanja spomenika.

Nakon pribavljanja mišljenja, Savet za kulturu će odlučivati o podnetoj inicijativi.