Na današnjoj sednici Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini na dnevnom redu je bila Rekapitulacija Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini razmatranja pitanja iz oblasti ostvarivanja društvene brige za javno zdravlje, zdravstvene zaštite od interesa za građane, uređivanja sistema socijalne zaštite, mera za ublažavanje siromaštva i podrške deci i porodici, kao i praćenja rada ustanova zdravstvene i socijalne zaštite čiji je osnivač Grad Novi Sad u periodu od jula 2016. godine do decembra 2019. godine, a razmatran je i dopis Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad dostavljenog Savetu za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini Skupštine Grada Novog Sada 26. decembra 2019. godine.

U okviru prve tačke rečeno je da Savet za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini, u skladu sa svojim delokrugom rada, u ovom sazivu, odnosno od svoje prve sednice održane 13. jula 2016. godine, održao 40 sednica na kojima su razmatrana pitanja iz oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, mere za ublažavanje siromaštva, kao i ostvarivanje  društvene brige o deci i porodici. U navedenom periodu Savet je razmotrio 87 predloga akata koji su bili u skupštinskoj proceduri, a doneo je i pet posebnih zaključaka kada je na svoju inicijativu razmatrao rad ustanova zdravstvene i socijalne zaštite. Posebno je naglašeno da je Savet doneo dva zaključka kojim je nadležnim organima Grada i Autonomne Pokrajine Vojvodine ukazao na izazove sa kojima se suočavaju Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad i Centar za socijalni rad Grada Novog Sada.