Aktiv dobrovoljnih davalaca krvi radnika Gradske uprave Grada Novog Sada, u saradnji sa Crvenim krstom i Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, i ove godine organizovaće akcije dobrovoljnog davanja krvi. Akcije dobrovoljnog davanja krvi radnika Gradske uprave održaće se tri puta tokom 2020. godine i to 26. februara, 24. juna i 21. oktobra. Akcije će se, kao i prethodnih godina, održati u zgradi Skuštine Grada Novog Sada.