Članovi Komisije za nazive delova naseljenih mesta i javnih službi Skupštine Grada Novog Sada na danas održanoj sednici utvrdili su predloge rešenja za nazive nekoliko ulica na Sajlovu. Tako bi na predlog Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, ulica Sajlovo 10 dobila naziv po advokatu, prvom ustavopiscu Srbije dr Božidaru Grujović, ulica Sajlovo 12 dobila bi naziv po trgovcu, dobrotvoru Matice srpske, Jefti Tešiću, ulica Sajlovo 21 dobila bi naziv po srpskom istoričaru Simi Ćirkoviću, a ulica Sajlovo 17 dobila bi naziv po pesniku i prevodiocu Blagoju Brančiću. Na predlog grupe zaposlenih u Muzeju Vojvodine ulica Sajlovo 34 dobila bi naziv po pravniku, istoričaru, kulturnom i javnom radniku Nikoli Milutinoviću, dok bi ulica Sajlovo 38 dobila naziv po Stefanu Vujanovskom. Na predlog arhivskog savetnika u Arhivu Vojvodine Milene Popović Subić, ulica Sajlovo 13 dobila bi naziv po humanitarki i borcu za ženska prava Katarini Milovuk, ulica Sajlovo 26 dobila bi naziv po srpskoj dobrotvorki Dafini Nani Natošević, dok bi na predlog Muzeja Grada Novog Sada ulica Sajlovo 31 dobila naziv po pedagoškinji, etnografkinji, kniževnici i prevodilici Jelici Belović Bernadžikovskoj.

Komisija je utvrdila rešenje da ulici koja se nalazi na parcelama br. 540/41, 540/38 i 540/52, u KO Novi Sad IV, da naziv po matematičarki, profesoru univerziteta i akademiku dr Olgi Hadžić, na predlog Istorijskog arhiva Grada Novog Sada.

Na današnjoj sednici članovi Komisije jednoglasno su doneli rešenja da se ulicama u Čeneju i to onoj koja počinje od granice sa naseljenim mestom Novi Sad, između kp 3809 i kp 4174/2, ide celom dužinom kp 4191 i završava se kod granice sa naseljenim mestom Bački Jarak, kod kp 3483/2, da naziv Ulica temerinski put, a ulici koja počinje između kp 3825/1 i kp 3856/1, ide celom dužinom kp 4556, kp 4555 i završava se između kp 3813 i kp 3814, da naziv Ulica oglednih polja, dok bi ulice koje su u produžetku Ulice Koste Nađa, Ulice partizanske i Ulice zmajevački drum, dobile naziv po ulici na koju se nastavljaju.

Nakon što mišljenje daju Nacionalni saveti mađarske, slovačke i rusinske nacionalne manjine i Savet za međunacionalne odnose Grada Novog Sada, a nadležni pokrajinski sekretarijat da prethodnu saglasnost, Skupština grada će raspravljati o prihvaćenim predlozima.