Gradska izborna komisija održala je 12. sednicu 3. mart 2020. godine, a na Dnevnom redu su bile sledeće tačke:
Usvajanje Zapisnika sa 11. sednice Gradske izborne komisije,
Utvrđivanje Poslovnika Gradske izborne komisije – prečišćen tekst,
Donošenje zaključka kojim se zadužuje Služba za zajedničke poslove Grada Novog Sada da sačini Predlog finansijskog plana Gradske izborne komisije,
Donošenje zaključka o određivanju odgovornih lica za obavljanje finansijskih poslova za Gradsku izbornu komisiju,
Donošenje zaključka o poveravanju na čuvanje i upotrebu pečata Gradske izborne komisije,
Donošenje zaključka o utvrđivanju dopune zahteva JKP „Informatika“ Novi Sad za inicijalizaciju i prilagođavanje aplikacije za obradu podataka za izbor odbornika Skupštine Grada Novog Sada u skladu sa Autentičnim tumačenjem člana 40. stav 5. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 129/07, 34/10 – odluka US, 54/11 i 12/20),
Donošenje zaključka o određivanju prostorije i obezbeđivanju tehničkih uslova za rad Gradske izborne komisije na sprovođenju izbora za odbornike Skupštine Grada Novog Sada 2020. godine,
Donošenje zaključka o upućivanju zahteva Javnom komunalnom preduzeću „Parking servis“ Novi Sad za odobravanje besplatnog korišćenja parking mesta za članove Gradske izborne komisije za vreme sprovođenja izbora za odbornike Skupštine Grada Novog Sada 2020. godine,
Donošenje zaključka o zaduživanju Službe za zajedničke poslove da obezbedi vozača za potrebe Gradske izborne komisije za sprovođenja izbora za odbornike Skupštine Grada Novog Sada 2020. godine, i
Donošenje Rešenja kojim se menja naziv i sedište biračkih mesta 8, 9 i 10 u Futogu, Ulica cara Lazara broj 141.

Gradska izborna komisija utvrdila je prečišćen tekst Poslovnika Gradske izborne komisije. Komisija je zadužila Službu za zajedničke poslove Grada Novog Sada da sačini Predlog finansijskog plana GIK-a, a usvojen je i zaključak o određivanju odgovornih lica za obavljanje finansijskih poslova za Gradsku izbornu komisiju. Na današnjoj sednici doneto je rešenje kojim se menja naziv i sedište biračkih mesta broj 8, 9 i 10 u Futogu u Ulici cara Lazara 141 (Dom MZ “Futog”), tako što će se navedena biračka mesta nalaziti u “Partizanu”, kancelarije 1, 2 i 3, u Ulici cara Lazara 50. Rešenje je doneto jer su prostorije biračkih mesta 8, 9 i 10 u Domu MZ “Futog” neuslovna za korišćenje.