Danas, 8. marta 2020. godine, u 23:55 časova, Gradskoj izbornoj komisiji, Srpska radikalna stranka predala je Izbornu listu kandidata za izbor odbornika Skupštine Grada Novog Sada, pod nazivom: Dr VOJISLAV ŠEŠELJ – SRPSKA RADIKALNA STRANKA.

Prema Zakonu o lokalnim izborima, Gradska izborna komisija proglašava izbornu listu najkasnije u roku od 24 časa od prijema izborne liste i potrebne dokumentacije.