Gradska izborna komisija je na 17. sednici, održanoj 9. marta 2020. godine, proglasila Izbornu listu Dr VOJISLAV ŠEŠELJ – SRPSKA RADIKALNA STRANKA, koju je podnela Srpska radikalna stranka za izbor odbornika Skupštine Grada Novog Sada.

Gradska izborna komisija je na 17. sednici donela Zaključak kojim se podnosiocu Izborne liste SASVIM DRUGA PRIČA – NOVOSAĐANI, nalaže da otkloni utvrđene nedostatke u Izbornoj listi u roku od 48 časova od dostavljanja Zaključka.