Gradska izborna komisija je na 18. sednici, održanoj 10. marta 2020. godine, proglasila Izbornu listu SASVIM DRUGA PRIČA – NOVOSAĐANI, koju je podnela GRUPA GRAĐANA: SASVIM DRUGA PRIČA – NOVOSAĐANI za izbor odbornika Skupštine Grada Novog Sada.

Gradska izborna komisija je na 18. sednici utvrdila da su za predstavnike Koalicije: Aleksandar Vučić – za našu decu, kao podnosioca Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU., u prošireni sastav Gradske izborne komisije određeni Zoran Prošić za člana i Snežana Nešović za zamenicu člana.