Danas, 12. marta 2020. godine, u 21:10 časova, Gradskoj izbornoj komisiji, ISTINA – ADAVIERA predala je Izbornu listu kandidata za izbor odbornika Skupštine Grada Novog Sada, pod nazivom: ISTINA – ADAVIERA – IVANA VUJASIN.

Prema Zakonu o lokalnim izborima, Gradska izborna komisija proglašava izbornu listu najkasnije u roku od 24 časa od prijema izborne liste i potrebne dokumentacije.