Po zahtevu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva pravde, svakog dana počev od 14. marta 2020. godine, u vremenu od 8 do 22 časa u Sali broj 10 u Skupštini Grada Novog Sada, III ulaz, Ulica Žarka Zrenjanina broj 2, prema rasporedu Javnobeležničke komore Srbije, javni beležnici u Novom Sadu vršiće overu potpisa birača koji podržavaju izborne liste na izborima koji su raspisani za 26. april 2020. godine.