Gradska izborna komisija je na 21. sednici, održanoj 13. marta 2020. godine, proglasila Izbornu listu ISTINA – ADAVIERA – IVANA VUJASIN, koju je podnela ISTINA – ADAVIERA za izbor odbornika Skupštine Grada Novog Sada i utvrdila položaj političke stranke nacionalne manjine.

Komisija je donela i Rešenje kojim se utvrđuje da ISTINA – ADAVIERA, kao podnosilac Izborne liste ISTINA – ADAVIERA – IVANA VUJASIN, za izbor odbornika Skupštine Grada Novog Sada, ispunjava uslove za određivanje predstavnika u prošireni sastav Gradske izborne komisije.

Gradska izborna komisija je na 21. sednici utvrdila da su za predstavnike Koalicije “Socijalistička partija Srbije (SPS) – Jedinstvena Srbija (JS)”, kao podnosioca Izborne liste IVICA DAČIĆ – “Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma”, u prošireni sastav Gradske izborne komisije određeni Marijana Mijatović za članicu i Aleksandar Janjin za zamenika članice. Komisija je donela i rešenje o izmeni Finansijskog plana.