Shodno Zaključku Vlade Republike Srbije 05 Broj: 53-2561/2020 od 16. marta 2020. godine, zbog novonastale situacije i preduzimanja mera u borbi protiv širenja virusa COVID-19, Skupština Grada Novog Sada obaveštava javnost da se obustavlja rad sa strankama putem neposrednog kontakta.

Nastavak obavljanja poslova će se obezbediti putem pisane ili elektronske pošte ili telefonskim putem. Obustava rada sa strankama putem neposrednog kontakta se sprovodi do dana prestanka vanrednog stanja.

Komunikacija sa Skupštinom Grada Novog Sada i Službom Skupštine Grada Novog Sada može se ostvariti, a sve potrebne informacije iz delokruga rada navedenih organa mogu se dobiti putem telefona: 021 488-27-00

Komunikacija se može ostvariti i putem e-mail adresa:
skupstinagrada@novisad.rs
sluzbaskupstine@novisad.rs
infoskupstina@gmail.com