U skladu sa merama Vlade Republike Srbije u uslovima vanrednog stanja uzrokovanog pandemijom, obaveštavamo građane da je odloženo održavanje javne sednice Komisije za planove, koje je bilo zakazano za 2. april 2020. godine u Plavoj sali Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj je bilo predviđeno razmatranje primedbi, predloga  i sugestija na Nacrt odluke o izmenama i dopunama plana detaljne regulacije kompleksa Dečije bolnice i stanovanja na delu prostora između ulica hajduk Veljkove i Futoške u Novom Sadu (lokalitet između ulica hajduk Veljkove i dr Hempta).

O novom terminu održavanja javne sednice građani će biti obavešteni naknadno, nakon ukidanja vanrednog stanja.