Gradska izborna komisija, na 26. sednici održanoj 13. maja 2020. godine, utvrdila je Predlog za određivanje biračkih mesta na teritoriji Grada Novog Sada za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, poslanike Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i odbornike Skupštine Grada Novog Sada koji će se održati 21. juna 2020. godine, a koji će Gradska uprava za opšte poslove dostaviti Republičkoj izbornoj komisiji. Prema Predlogu, za izbore je određeno 197 biračkih mesta na teritoriji Grada Novog Sada, a u skladu sa epidemiološkim merama, nijedno biračko mesto ne nalazi se u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj starih lica.

Na današnjoj sednici, Gradska izborna komisija je utvrdila da su za predstavnike Saveza vojvođanskih Mađara – Vajdasági Magyar Szövetség, kao podnosioca Izborne liste Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor, u prošireni sastav Gradske izborne komisije određeni Edit Kočar-Đalai za članicu i Aniko Horvat za zamenicu članice.