Na 29. sednici Gradske izborne komisije, održane 26. maja 2020. godine, članovi GIK-a obavešteni su o sprovedenom postupku nabavke usluga inicijalizacija i prilagođavanje aplikacije za obradu podataka za izbor odbornika Skupštine Grada Novog Sada. Na današnjoj sednici članovi GIK-a obavešteni su i o sprovedenom postupku nabavke dobara – naftni derivati za potrebe GIK-a, kao i o sprovedenom postupku nabavka dobara – potrošni materijal za potrebe Gradske izborne komisije. Shodno sprovedenim postupcima, na današnjoj sednici obrazovana je i imenovana Radna grupa radi praćenja procesa inicijalizacije i prilagođavanja aplikacije za obradu podataka za izbor odbornika Skupštine Grada Novog Sada, a određena su i ovlašćena lica GIK-a za prijem bonova za naftne derivate i za prijem potrošnog materijala.

Gradska izborna komisija, na 29. sednici održanoj 26. maja 2020. godine, donela je Odluku o naknadama za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine Grada Novog Sada raspisanih za 21. jun 2020. godine.